• Rozstrzygnięcie konkursu "List do Mikołaja"

  07 grudnia 2018

  Podobny obraz
  Miło nam poinformować, że miejski konkurs plastyczny "Dziecięce marzenia-
  List do Świętego Mikołaja", został rozstrzygnięty.

  I miejsce
  : Nikodem Pastuszak                          
  PM nr 27 ul. Koralowa 3

  II miejsce: Natasza Błaszczak
  PM nr 27 w ZSP nr 13 ul. Łabędzka 19

  III miejsce: Bartosz Dulęba i Nina Oleksiak
  PM nr 36 w ZSP nr 10

  Wyróżnienie: Marysia Wielogórska
  PM nr 36 w ZSP nr 10

  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. • Pasowanie na przedszkolaka

  01 grudnia 2018

  Znalezione obrazy dla zapytania obrazek krasnoludki

  Dnia 12.12.2018 o godz.9:30, dzieci z grupy "Krasnoludki", zapraszają swoich bliskich na uroczystość pasowania na przedszkolaka.
 • Mikołaj odwiedza Przedszkole

  27 listopada 2018

  Znalezione obrazy dla zapytania obrazki mikołaja św

  Dnia 03.12.2018, nasze Przedszkole odwiedzi Mikołaj. Zabawę mikołajkową poprowadzi wodzirej. Mikołaj rozda grzecznym dzieciom prezenty.
  Zaczynamy po śniadanku ok. 9:30. Życzymy milusińskim udanej zabawy!smiley
 • Miejski Konkurs Plastyczny

  20 listopada 2018

  Konkurs plastyczny  „Dziecięce marzenia-list do św. Mikołaja”.

   
  Cele konkursu:
  - umożliwienie przedszkolakom zaprezentowania swojego talentu plastycznego,
  - kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności,
  - łączenie różnorodnych technik plastycznych,
  - popularyzowanie tradycji związanych z postacią Świętego Mikołaja.

  Organizatorzy konkursu:

  Przedszkole Miejskie nr 36 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach
  Nauczyciele : mgr Dorota Sikora, mgr Anna Janicka i mgr Mariola Gryczkowska-Rozik


  Regulamin konkursu:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych m. Gliwice.
  2. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
  • 3-4-latki,
  • 5-6-latki.
  2. Dana placówka może dostarczyć maksymalnie dwie prace konkursowe              (po jednej z każdej kategorii wiekowej).
   
  3. Technika wykonania pracy jest dowolna.
  4. Forma płaska, A4 lub A3.
  5. Kryteria oceny: pomysłowość i samodzielność wykonania pracy.
  6. Wszystkie prace powinny mieć na odwrocie przyklejoną,  napisaną komputerowo metryczkę, zawierającą następujące dane: imię, nazwisko oraz wiek autora, adres placówki prowadzącej, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz podpisany załącznik 1.
   7.Prace należy dostarczyć do dnia 29.11.2018 r. na adres:
   
  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36
  UL. SZTABU POWSTAŃCZEGO 56 C
  44-102 GLIWICE

  8. Nagrody: Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.
   Pozostali,  zainteresowani uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają podziękowania drogą elektroniczną (na zgłoszoną prośbę).  
  Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału  w konkursie.
   
  9. Ogłoszenie wyników: rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.12.2018 r.
  10. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.
  11. Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.
  12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
   
   
  Załącznik 1:
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej RODO)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, wiek
   .................................................................................................................................  
                                      (imię i nazwisko dziecka)
  w związku z udziałem w konkursie plastycznym  „Dziecięce marzenia - list do św. Mikołaja” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach, zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie internetowej placówki.
   /miejscowość/ ………………….…….……….,  /data/…….………...…                                                                      
   ……………………………………………………………………………………
  /imiona i nazwiska rodziców/ prawnych  opiekunów/
   
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia

  18 listopada 2018

                        Podobny obraz


  26.11.2018- Poniedziałek, zapraszamy wszystkie dzieci do zabawy w grupach
  z okazji Święta Misia.

  Prosimy, aby każdy przedszkolak przyniósł w tym dniu swojego ulubionego misia, którego przedstawi swoim kolegom i koleżankom. smiley smileysmiley
 • wyniki konkursu

  18 listopada 2018

  Jest nam niezwykle miło ogłosić wyniki konkursu "Setna Jesień":
  1 miejsce- Emilka Bul
  2 miejsce- Franio Zarmba
  3 miejsce - Emilka Macudzńska
  4 miejsce - Tomasz Boguski

  Gratulujemy :)
 • Konkurs Setna Jesień

  14 listopada 2018

  Miejski Konkurs "Setna Jesień"- nadal trwa. Prosimy o nadsyłanie zdjęć bezpośrednio na proil Facebook'owy przedszkola:  Przedszkole Miejskie Nr 36 w ZSP Nr 10 w Gliwicach


      
 • Konkurs drzewa które wszystko widziały

  14 listopada 2018

  Miło nam poinformować, że konkurs plastyczny "DRZEWA, KTÓRE WSZYSTKO WIDZIAŁY" został rozstrzygnięty.

  Zwycięzcami są:

  I miejsce - Milena P. - Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach
  II miejsce - Adam S. - SP nr 13 w Gliwicach
  III miejsce - Wiktoria B. - Przedszkole nr 20 w ZSP nr 3

  Wyróżnienia otrzymali:

  1. Tymoteusz K., Szymon D., Natalia Z. (praca wspólna) - Przedszkole Miejskie nr 31
  w Gliwicach
  2. Michalina S. -  SP nr 4 Gliwice
  3. Ryszard M. - Przedszkole Miejskie nr 8 w Gliwicach
  4. Adrianna N. - Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach

  ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !