W roku szkolnym 2016/17 proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe:


1. Zajęcia ruchowo-taneczne: Poniedziałek 700-800
Prowadząca: Halina Dulęba, Sylwia Okoń 

2. „Igraszki muzyczno-grafomotoryczne z elementami plastyki”: Środa 1500-1600  
Prowadząca: Halina Dulęba, Sylwia Okoń

3. „Gwiazdki” – kółko teatralno-muzyczne: Wtorek 1500-1600     
Prowadząca: Karina Fudali

4. Kółko wyrównawcze: Wtorek 1130-1200, Środa 1000-1030   
Prowadząca: Karina Fudali

5. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – wady stóp: Środa 1100-1200,
Czwartek 1300-1400
Prowadząca: Mariola Gryczkowska-Rozik

6. „Ruch to zdrowie” – kółko ruchowe: Poniedziałek 1500-1600, Piątek 1500-1600
Prowadząca: Małgorzata Janicka

7. „Wiwat ruch – w zdrowym ciele zdrowy duch” – kółko ruchowe: Poniedziałek1500-1600, Czwartek 1230-1330
Prowadząca: Barbara Lihs

8. „Od rysowania do pisania” – kółko plastyczno-grafomotoryczne: Wtorek 1500-1600, Piątek 1100-1200
Prowadząca: Dorota Sikora

9. „Gwiazdki” – kółko teatralno-muzyczne: Piątek 1100-1200, Wtorek 1100-1130, Środa 1030-1100
Prowadząca: Wiesława Wiącek

10. Zajęcia umuzykalniające: Wtorek i Czwartek
Prowadząca: Aleksandra Swoboda

11. Logopedia: Środa
Prowadząca: Magdalena Wojtowicz