Od 1 września 2016r. Przedszkole Miejskie nr 36 zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 20, tworząc Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Jana Śliwki 8.

Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach położone jest na osiedlu Powstańców Ślaskich przy ul.Sztabu Powstańczego 56c. Budynek został oddany do użytku na potrzeby przedszkola
w 1988r. Do budynku przedszkola przylega ogrodzony teren zielony z wyznaczonym placem zabaw dla dzieci.

Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice, nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach.

Miło nam poinformować, iż nasze Przedszkole od roku szkolnego 2015/16 jest czynne w godz. 6.00 - 17.00!!

Praca wychowawczo-dydaktyczna jest planowana i prowadzona zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN. Jako jedni z nielicznych przedszkoli prowadzimy w Podstawie Programowej Język Angielski we wszystkich grupach przedszkolnych, również w 3-latkach!!

      Nauczyciele pracują w oparciu o program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" wydawnictwa MAC-edukacja.