nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach

adres: 44-102  Gliwice, ul. Sztabu Powstańczego 56c

telefon: +48 32 2791811
fax: 32/279-18-11

adres strony zespołu: http://www.sp20gliwice.pl/
adres strony przedszkola: http://pm36.zsp10gliwice.pl/

email: pm36@edukacja.gliwice.eu