Rada Pedagogiczna:  
 1. Bogusława Nieckarz - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 2. Anna Janicka
 3. Mariola Gryczkowska - Rozik
 4. Halina Dulęba
 5. Barbara Lihs
 6. Sylwia Okoń
 7. Małgorzata Janicka
 8. Dorota Sikora
 9. Wiesława Wiącek
 10. Monika Kolasińska - prowadzi także zajęcia umuzykalniające
 11. Aneta Kwaśniak
 12. Małgorzata Czaplińska
 13. Karina Fudali
 14. Magdalena Wojtowicz - logopeda
Pracownicy administracyjno-obsługowi:
 1. Sylwia Nowakowska
 2. Joanna Garbarz
 3. Mariola Lakwa
 4. Elżbieta Łagosz
 5. Małgorzata Mieczkowska
 6. Teresa Zielińska
 7. Iwona Nowakowska
 8. Karol Nowakowski