Rada Pedagogiczna:  
 1. Bogusława Nieckarz - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 2. Anna Janicka
 3. Mariola Gryczkowska - Rozik
 4. Halina Dulęba
 5. Barbara Lihs
 6. Sylwia Okoń
 7. Małgorzata Janicka
 8. Dorota Sikora
 9. Wiesława Wiącek
 10. Paulina Mróz-Macudzińska
 11. Marta Jabłońska
 12. Karina Fudali
 13. Magdalena Wojtowicz - logopeda
 14. Małgorzata Kamińska - katecheta 
 15. Aleksandra Swoboda - zajęcia umuzykalniające (rytmika)
Pracownicy administracyjno-obsługowi:
 1. Sylwia Nowakowska
 2. Joanna Garbarz
 3. Mariola Lakwa
 4. Elżbieta Łagosz
 5. Małgorzata Mieczkowska
 6. Józefa Sochacka
 7. Teresa Zielińska
 8. Iwona Nowakowska
 9. Karol Nowakowski