Rada Pedagogiczna:  
 1. Bogusława Nieckarz - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 2. Anna Janicka
 3. Mariola Gryczkowska - Rozik
 4. Halina Dulęba
 5. Barbara Lihs
 6. Sylwia Okoń
 7. Małgorzata Janicka
 8. Dorota Sikora
 9. Wiesława Wiącek
 10. Karina Fudali
 11. Magdalena Wojtowicz - logopeda
 12. Małgorzata Kamińska - katecheta 
 13. Aleksandra Swoboda - zajęcia umuzykalniające (rytmika)
Pracownicy administracyjno-obsługowi:
 1. Janina Smyczek
 2. Sylwia Nowakowska
 3. Joanna Garbarz
 4. Dariusz Labisz
 5. Mariola Lakwa
 6. Elżbieta Łagosz
 7. Małgorzata Mieczkowska
 8. Józefa Sochacka
 9. Teresa Zielińska
 10. Iwona Nowakowska
 11. Katarzyna Struś
 12. Karol Nowakowski