Ramowy rozkład dnia

6.00 - 8.15 - Zabawy spontaniczne, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna, schodzenie się dzieci.
8.15 - 8.25 - Ćwiczenia poranne, rozmowy kierowane.
8.30 - 9.00 - Śniadanie, czynności samoobsługowe, porządkowe.
9.00 - 12.00 - Realizacja zadań edukacyjnych w grupach, spacery, wycieczki, zabawy dowolne na powietrzu (ogród, park) lub w sali: ćwiczenia gimnastyczne.
12.00 - 12.30 - Obiad.
12.30 - 14.00 - Odpoczynek na leżakach (grupy młodsze), zajęcia organizowane przez nauczyciela, zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kontakty okolicznościowe (grupy starsze).
13.45 - 14.30 - Podwieczorek.
14.30 - 17.00 - Zabawy spontaniczne, zajęcia organizowane przez nauczyciela w małych grupach w ogrodzie lub w sali,  zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się dzieci.