Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach położone jest na osiedlu Powstańców Ślaskich przy ul.Sztabu Powstańczego 56c. Budynek został oddany do użytku na potrzeby przedszkola w 1988r. Do budynku placówki przylega ogrodzony teren zielony z wyznaczonym placem zabaw dla dzieci.

W przedszkolu funkcjonuje 6 grup przedszkolnych:

  • w tym dwie grupy dzieci 3-letnich,
  • dwie grupy dzieci 4- letnich,
  • oraz 2 grupy dieci 5-letnich.

W szkole funkcjonują dwie grupy. Jedna z nich to szesćiolatki, natomiast druga to dzieci 5-6 letnie.


  • Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice, nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach.
  • Miło nam poinformować, iż nasze Przedszkole od roku szkolnego 2015/16 jest czynne w godz. 6.00 - 17.00!!
  • Praca wychowawczo-dydaktyczna jest planowana i prowadzona zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN. 
  • Nauczyciele pracują w oparciu o program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" wydawnictwa MAC-edukacja.