Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach

Adres:

ul. Sztabu Powstańczego 56c, 44-102 Gliwice

E-mail:

pm36@edukacja.gliwice.eu

Telefon / fax:
 

(32) 279 18 11