Rada Pedagogiczna:

 1. Aleksandra Wachtarczyk- Wielkopolan- dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
 2. Joanna Michałowska - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 3. Anna Janicka
 4. Mariola Gryczkowska - Rozik
 5. Halina Dulęba
 6. Barbara Lihs
 7. Sylwia Okoń
 8. Marta Meosii
 9. Dorota Sikora
 10. Aneta Kwaśniak
 11. Małgorzata Czaplińska
 12. Karina Fudali
 13. Aneta Rybowicz
 14.  Paulina Mróz- Macudzińska
 15. Wiesława Wiącek
 16. Małgorzata Bosakowska- Szewczenko- zajęcia z akompaniamentem

Pracownicy administracyjno-obsługowi:

 1. Sylwia Nowakowska
 2. Joanna Bujak
 3. Mariola Lakwa
 4.  
 5. Małgorzata Mieczkowska
 6. Sylwia Krukowka
 7. Iwona Nowakowska
 8. Małgorzata Łabojko
 9.  Jarosław Naruszewicz