Grupa "MĄDRE SÓWKI"


GRUPA "MĄDRE SÓWKI"
Wychowawca: mgr Barbara Lihs
Godziny pracy w grupie "MĄDRYCH SÓWEK": 08:00 - 15.00


 


          Do grupy "Mądrych Sówek" uczęszczają dzieci 4 i 5 letnie. .
          Podczas wspólnych zabaw i zajęć dzieci uczą się funkcjonowania w grupie przedszkolnej. Starają się przestrrzegać obowiązujących norm i zasad współżycia społecznego, stosowania "magicznych słów": przepraszam, proszę, dziękuję. Nabywają empatii i samodzielności, oraz doskonalą umiejętności z zakresu samoobsługi. Dzieci chętnie wychodzą na teren ogrodu przedszkolnego, biorą udział w zabawach ruchowych. śpiewają, słuchają bajek, wykonują prace plastyczne. Mądre Sówki są ciekawe świata, pogodne, aktywne i radosne. Z każdym dniem na buziach dzieci przychodzących do przedszkola pojawia się coraz większy uśmiech, którym dzieci wyzwalają w nas: nauczycielach i rodzicach pozytywną energię.
Jak mawiał Janusz Korczak "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."   
 "Mądre Sówki" pracują w oparciu o Program wychowania przedszkolnego
"Nasze przedszkole".