Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym wszystkie dzieci przedszkolne wraz z Rodzicami.

Zadaniem dzieci i Rodziców jest wykonanie „EKOLUDKA” dowolną techniką płaską lub trójwymiarową. Format pracy dowolny.

Pracę należy opatrzyć opisem umieszczonym w prawym lub lewym dolnym rogu, zawierającym: imię, nazwisko, nazwę grupy.

Termin składania prac: 31.03.2023r.

Ogłoszenie wyników: 03.04.2023r.


 

Organizatorzy: B. Lihs, S. Okoń, K. Fudali, H. Dulęba