• UWAGA REKRUTACJA

  04 lutego 2019

  SZANOWNI  PAŃSTWO!

  Poniżej podajemy informacje dotyczące obowiązujących na kolejny rok szkolny tj. 2019/2020 terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

  •Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2019/2020 dostępne są w BIP: https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2019_233.pdf •Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku: https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf •Zasady rekrutacji wynikają z ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) - rozdział 6.

  Szczegółowe informacje umieszczone są na tablicy informacyjnej ZSP10.

   

 • Nasze przedszkole

  04 lutego 2019

  Przedszkole jest czynne przez cały rok szkolny od poniedziałku  do piątku
  w godzinach od 6.00 do 17.00  z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 


  Wszystkie dzieci korzystają z gwarantowanej 5-godzinnej, nieodpłatnej opieki wychowawczo-dydaktycznej w godzinach od 8:00 do 13:00.


   
  W przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Przedszkolu Miejskim Nr 36:
  - Misie,
  -
  Skrzaty,
  -
  Krasnoludki,
  -
  Tygryski,
  -
  Żabki,
  - Muchomorki.
  Oddziały "O" zlokalizowane
  w Szkole Podstawowej Nr 20:
  -
  Pszczółki
  -
  Motylki
  Dyrektor do spraw przedszkola mgr Bogusława Nieckarz przyjmuje interesantów  w środy w godzinach 12:00-15:00. Nadchodzące wydarzenia należy śledzićw zakładce "Zapowiedzi wydarzeń przedszkolnych". Informacje dotyczące zajęć dodatkowych oraz konsultacji prowadzonych przez nauczycielki znajdują się
  w zakładce "Zajęcia dodatkowe".
 • REKRUTACJA

  03 lutego 2019

  SZANOWNI  PAŃSTWO!

   

  Poniżej podajemy informacje dotyczące obowiązujących na kolejny rok szkolny tj. 2019/2020 terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

   

  •Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2019/2020 dostępne są w BIP:

  https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2019_233.pdf
  •Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku:

  https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
  •Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) - rozdział 6.

   

  Szczegółowe informacje umieszczone są na tablicy informacyjnej ZSP10.