• wakacje

  10 czerwca 2019

  Szanowni Rodzice


  Informujemy, że na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu, przyjęliśmy wszystkie dzieci, których rodzice złożyli "kartę zapisu do 24.05.2019r.
  w naszym przedszkolu.

 • czapki

  07 czerwca 2019

  Drodzy Rodzice bardzo prosimy o zaopatrzenie dzieci w czapki bądź kapelusze chroniące przed słońcem.
 • Spotkanie adaptacyjne

  03 czerwca 2019

  Zapraszamy Rodziców z dziećmi nowoprzyjętymi do przedszkola- rocznik 2016 i 2015, na spotkanie adaptacyjne w dniu 18.06.2019 o godz. 10:00 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 36 w ZSP 10 Gliwice.
 • zebranie

  27 maja 2019

  Zebranie dla rodziców dzieci przyszłorocznych klas I

   

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach w ZSP10, serdecznie zaprasza rodziców dzieci przyszłorocznych klas I –szych  na zebranie które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 r. o godzinie 1630 w sali nr 18.

   

  Serdecznie zapraszamy

 • Mały miś

  23 maja 2019

  Nasze przedszkole przystąpiło do projektu
  "Mały miś w świecie wielkiej literatury".
  Mały miś w świecie wielkiej literatury” to międzynarodowy projekt rozwijania czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami pod patronatem
  Rzecznika Praw Dziecka.
 • sport

  23 maja 2019

  W trosce o kształtowanie prozdrowatnych nawyków naszych wychowanków przystąpiliśmy do akcji  "Zdrowo i sportowo".
 • konkurs

  23 maja 2019

  Reprezentanci naszego przedszkola wzięli udział w konkursie plastycznym "Wielkanoc 2019r." , który był organizowany przez Szkołę Podstawową numer 8 w Gliwicach. Michał P. z grupy "Skrzaty" oraz Bartosz D. z grupy "Żabki" zajęli III miejsce. Gratulujemy !
 • zdrowy przedszkolak

  23 maja 2019

  Wielkie zakończenie projektu
  "Klubu Zdrowego Przedszkolaka"
 • wakacje

  15 maja 2019

  W przedszkolu wydawane są karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (miesiące: lipiec i sierpień) Nasze przedszkole dyżuruje w miesiącu sierpniu.
  Termin składania kart mija 24.05.2019r. O przyjęciu na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dziękujemy

  26 kwietnia 2019

  Serdecznie dziękujemy NASZYM CUDOWNYM RODZICOM, dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 36 za zrozumienie w tym trudnym dla nas okresie. Państwa solidarność z nami, wyrozumiałość, wszystkie miłe gesty i słowa, były ogromnym wsparciem i wiele dla nas znaczą.
   
                                                                                                                                           Nauczyciele
 • Strajk

  25 kwietnia 2019

  Drodzy Rodzice z dniem 26.04.2019r. strajk zostaje zawieszony. Przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z harmonogramem
 • STRAJK

  23 kwietnia 2019

  Drodzy Rodzice,
  informujemy że, przedszkole zapewnia opiekę od 6:00-17:00 dla maksymalnie
  25 dzieci (dyżur Wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10  w Gliwicach) -
  do zakończenia strajku
 • Strajk

  10 kwietnia 2019

  Drodzy Rodzice, informujemy że
  w dniach 15-19. 04.2019r., przedszkole zapewnia opiekę od 6:00-17:00 dla maksymalnie
  25 dzieci (dyżur Wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach)
 • strajk

  08 kwietnia 2019

  Drodzy Rodzice, w związku z przystąpieniem naszego przedszkola do STRAJKU zajęcia zostają zawieszone do odwołania.
 • STRAJK

  08 kwietnia 2019

  Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie 
  informuję, że zgodnie z najnowszą interpretacją przepisów prawa dotyczących zasiłku opiekuńczego na dziecko zdrowe,  rodzic dziecka do lat 8-miu może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności zapewnienia
  opieki nad dzieckiem, w związku
  z nieprzewidzianym zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z tego powodu,  a rodzic  nie ma  możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, które nie zostało przyjęte do przedszkola lub szkoły.
  Rodzice mogą skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8,
    z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

  W tym celu rodzic winien złożyć do swojego pracodawcy, wniosek o zasiłek opiekuńczy
  Z-15A wraz z pisemnym OŚWIADCZENIEM o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko."
   
 • strajk

  05 kwietnia 2019

  Szanowni Państwo
  W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualną interpretacją ZUS, za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ:
  Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.
   Rodzice mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie).
   
  Z poważaniem
  Danuta Jamińska – dyrektor ZSP10
 • strajk

  04 kwietnia 2019

  Informacja MEN
  dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

   
            Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta. Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie. Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.). 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204). 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)
 • akcja protestacyjna

  04 kwietnia 2019

  W sytuacji zawarcia porozumienia ze stroną rządową, przedszkole będzie
  czynne bez zmian.
 • akcja protestacyjna

  04 kwietnia 2019

  Szanowni Rodzice,

   

  w związku z otrzymaniem oficjalnego potwierdzenia przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, przystąpienia pracowników Przedszkola Miejskiego 36 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach do strajku nauczycieli i pracowników oświaty informuję, że przedszkole od dnia 8 kwietnia 2019 r. będzie zamknięte (nieprzewidziane zamknięcie placówki).

   

  Ze względu na brak odpowiedniej liczby pracujących nauczycieli, nie możemy zapewnić opieki dzieciom. Prosimy Państwa  o zrozumienie tej sytuacji i zaopiekowanie się dziećmi w domu. Jednocześnie zapewniam, że będziemy Państwa informować, jeśli sytuacja ulegnie zmianie (ogłoszenie w przedszkolu, strona internetowa przedszkola, możliwość kontaktu telefonicznego), oraz przekażemy informację o ponownej możliwości organizacji opieki dla dzieci w przedszkolu.

   

   
  Informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).

   

  O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

   

  Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.)
 • ogólnopolska akcja protestacyjna

  01 kwietnia 2019

  Szanowni Rodzice

  W związku z przystąpieniem pracowników Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 19 w Gliwicach do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników ośiwaty, informujemy, że przedszkole od dnia 08 kwietina 2019r. może być zamknięte (nieprzewidziane zamknięcie placówki).
  Jednocześnie zapewniamy, że będziemy Państwa informować, jeśli sytuacja ulegnie zmianie (ogłoszenie w przedszkolu, indywidualna informacja przekazywana rodzicom, strona internetowa przedszkola).

   
  Informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgdonie z §pkt§ Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1632).
  O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu pracy.
  Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za którym pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy (art.32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubeczpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.)