• Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/21

  23 lutego 2020

   
   
  Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych


  Postępowanie rekrutacyjne od do
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  12.03.2020 r. (godz. 9.00) 26.03.2020 r.
  (godz.15.00)
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
  27.03.2020 r. 10.04.2020 r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.
  16.04.2020 r.
  (godz. 9.00)
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 16.04.2020 r.
  (godz. 9.00)
  24.04.2020 r.
  (godz.15.00)
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych.


   
  28.04.2020 r.
  (godz.9.00)
  Postępowanie uzupełniające od do
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 29.07.2020 r.
  (godz. 9.00)
  3.08.2020 r.
  (godz.15.00)
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 05.08.2020 r. 19.08.2020 r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 21.08.2020 r.
  (godz. 9.00)
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
  w postaci pisemnego oświadczenia.
  21.08.2020 r.
  (godz. 9.00)
  28.08.2020r.
  (godz.15.00)
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 31.08.2020
   (godz.9.00)


  •Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku: https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
  •Zasady rekrutacji wynikają z ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) - rozdział 6.
   Informacje umieszczone również na tablicy informacyjnej ZSP10P 
  Przypominamy, że zarówno nabór do Przedszkola nr 36 jak i oddziałów przedszkolnych w Szkole nr 20
  w ZSP 10, na rok szk. 2020/21- odbywa się w Przedszkolu Miejskim nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56 c
  w Gliwicach.
 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej

  12 lutego 2020

  Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w ZSP 10 w Gliwicach w roku szkolnym 2020/21, proszeni są o wpisanie się na listy dostępne u wychowawczyń poszczególnych grup- do 20 lutego 2020 r.
 • przedszkole

  02 stycznia 2020

  Przedszkole jest czynne przez cały rok szkolny od poniedziałku  do piątku             w godzinach od 6.00 do 17.00  z wyjątkiem przerw ustalonych przez                     organ prowadzący. 
  Wszystkie dzieci korzystają z gwarantowanej 5-godzinnej, nieodpłatnej opieki wychowawczo-dydaktycznej w godzinach od 8:00 do 13:00.

  W przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Przedszkolu Miejskim Nr 36:
  - Misie,
  - Skrzaty,
  - Krasnoludki,
  - Liski,
  - Żabki
  - Tygryski.

  Oddziały "O" zlokalizowane w Szkole Podstawowej Nr 20:
  - Pszczółki,
  - Motylki.

  Dyrektor do spraw przedszkola mgr Bogusława Nieckarz przyjmuje interesantów           w środy w godzinach 12:00-15:00.


  Nadchodzące wydarzenia należy śledzić w zakładce                                        "Zapowiedzi wydarzeń przedszkolnych".

  Informacje dotyczące zajęć dodatkowych oraz konsultacji prowadzonych przez nauczycielki znajdują się w zakładce "Zajęcia dodatkowe".
  Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole gif