Przedszkole Miejskie nr 36
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10
w Gliwicach
Godło Polski

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zarządzeniem  nr PM-7271/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 stycznia 2023r. ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Ze szczegółami niniejszego terminarza możecie się Państwo zapoznać się na tablicy ogłoszeniowej w holu przedszkola jak również w formie elektronicznej pod adresem  https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/92861

Z poważaniem

Joanna Michałowska

Rekrutacja

Informujemy, że nasza placówka ZSP nr 10 (PM nr 36 oraz oddziały przedszkolne w SP 20) nie bierze udziału w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/23, z powodu braku wolnych miejsc.

Rekrutacja

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/23

Sposób składania wniosków:

1. Wypełnić wniosek w systemie na stronie dla rodziców: www.gliwice.formico.pl , wydrukować (można również w placówce), podpisać przez rodziców i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

2. Pobrać papierowy wniosek w placówce, wypełnić ręcznie i złożyć jak wyżej.

3. Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej z podpisem przez profil zaufany.

Należy pamiętać o konieczności poświadczenia, zaznaczonych we wniosku kryteriów odpowiednimi dokumentami. 

Niedostarczenie poświadczeń w wyznaczonym terminie, skutkuje skreślenie danego kryterium na wniosku.

Informacje dotyczące rekrutacji również na stronie przedszkola: www.pm36.zsp10gliwice.pl

w zakładce: Rekrutacja

Wnioski przyjmowane będą od 15.03.2022r. godz 09:00 do 01.04.2022r. godz 15:00. W pozostałe dni od godz 07:00- 15:00, a we wtorki do 16:00

Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 36 i oddziałów przedszkolnych w SP 20 w ZSP nr 10 w Gliwicach.

Strona do rekrutacji elektronicznej dla rodziców chcących zapisać dziecko do przedszkola od września  w roku szkolnym 2022/23:

www.gliwice.formico.pl będzie aktywna od 15.03.2021r.  od godz. 09:00

Wnioski papierowe będą również dostępne w placówce.