Przedszkole Miejskie nr 36
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10
w Gliwicach
Godło Polski

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji na rok 2023/2024

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice/News

Wnioski przyjmujemy w godz. 8.00 - 15.00 (w środy do 16.00)

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zarządzeniem  nr PM-7271/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 stycznia 2023r. ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Ze szczegółami niniejszego terminarza możecie się Państwo zapoznać się na tablicy ogłoszeniowej w holu przedszkola jak również w formie elektronicznej pod adresem  https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/92861

Z poważaniem

Joanna Michałowska

Rekrutacja

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/24

Sposób składania wniosków:

1. Wypełnić wniosek w systemie na stronie dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice/News, wydrukować, podpisać przez rodziców i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

2. Pobrać papierowy wniosek w placówce, wypełnić ręcznie i złożyć jak wyżej.

3. Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej z podpisem przez profil zaufany.

Należy pamiętać o konieczności poświadczenia, zaznaczonych we wniosku kryteriów odpowiednimi dokumentami. 

Niedostarczenie poświadczeń w wyznaczonym terminie, skutkuje skreślenie danego kryterium na wniosku.

Informacje dotyczące rekrutacji również na stronie przedszkola: www.pm36.zsp10gliwice.pl

w zakładce: Rekrutacja

Wnioski przyjmowane będą od 15.03.2022r. godz 09:00 do 30.03.2023r. godz 15:00, w godz 08:00- 15:00, a w środy do 16:00